top of page

Białokrynica na starej fotografii

      Przedwojenne zdjęcia z Białokrynicy należą do rzadkości więc prezentowany zbiór nie jest niestety bogaty. Głównym źródłem fotografii pokazujących dawnych jej mieszkańców są albumy rodzinne, jednak nawiązanie kontaktu z ich właścicielami wymaga wiele czasu, który jak wiadomo jest dobrem deficytowym. Fotografie obrazujące samą wieś lub jakieś konkretne sytuacje spotyka się jeszcze rzadziej, i tu w wyjątkowych przypadkach pomocny bywa internet. 

      Innymi źródłami mogącymi zawierać ciekawe zdjęcia są publikacje ze zbiorów austriackich, które dotyczą pierwszej wojny światowej lub też w mniejszym stopniu zbiory etnograficzne. Szczęśliwie złożyło się, że w latach 30-tych XX w. przebywał w Białokrynicy wybitny, polski etnograf, prof. Józef Gajek, który zbierając materiały do swojej książki "Zarys etnografii zachodniej części Podola" wykonał tu kilkanaście fotografii, które zachowały się do dzisiaj. W 2011 r. udało mi się nawiązać kontakt z wnukiem profesora, który przechowywał odziedziczone po swym dziadku materiały. Dzięki jego uprzejmości zdobyłem niepublikowane wcześniej zdjęcia.

      Gdyby ktoś z Państwa posiadał zdjęcia wykonane w Białokrynicy i chciałby się podzielić ich kopią to zapraszam do kontaktu.

bottom of page