top of page

Wspomnienia

      Wspomnienia są bardzo cennym źródłem historycznym, dzięki którym możemy poznać zarówno realia codziennego życia jak i wydarzenia wielkiej skali dotyczące najczęściej okresu wojennego. Wartością, choć zarazem i pewnym minusem tego typu opowiadań jest ich spojrzenie na otaczającą rzeczywistość z poziomu zwykłego człowieka, o konkretnym pochodzeniu, charakterze, poglądach i wrażliwości. Wspomnienia są bowiem subiektywnym opisem historii, o czym trzeba pamiętać w trakcie ich lektury. Zapisane słowo ma większą wagę jednak ludzka pamięć jest często zawodna. Zrozumiałe jest, że w tym czy innym opracowaniu mogą pojawić się nieścisłości, błędne nazwiska czy daty co jednak w żadnym stopniu nie umniejsza ich wartości. Każda tego typu praca jest bezcenną pamiątką przeszłości i możemy jedynie żałować, że jest ich tak niewiele.

Wspomnienia Franciszka i Józefa Kapłunów (str. 78)

Wspomnienia Stanisława Strusia

Historia rodziny Franciszka Rybińskiego

Opis placówki Sióstr Służebniczek w Białokrynicy

Relacja Jana Stoncla z wkroczenia Armii Czerwonej w 1939 r.

Wspomnienia Michajła Soroki

bottom of page