top of page

Archiwalia

DSCN0460.JPG

   Poza metrykaliami, które są podstawowymi materiałami, dzięki którym możemy odtworzyć historię własnej rodziny lub też większej społeczności, w archiwach można znaleźć szereg innych jednostek o podobnej wartości historycznej. Są to zarówno spisy mieszkańców tworzone w celach statystycznych i podatkowych, spisy właścicieli gruntów wraz dokładnymi wiadomościami na temat posiadanej ziemi, odnaleźć można spisy osób biorących udział w wyborach do sejmu galicyjskiego czy też polskiego. Przeglądanie różnorodnych baz danych, wyszukiwarek i publikacji pozwoliło na stworzenie mniej lub bardziej kompletnych zestawień uczestników m.in. uczestników wojen, emigrantów, którzy wyjeżdżali za wielką wodę w pogoni za lepszym życiem czy też nabywców parceli z podzielonego majątku hrabiny Ogińskiej. W poniższym zbiorze znalazły się również teksty z dawnej prasy dotyczące Białokrynicy oraz stare mapy pomagające zorientować w dawnym powiecie podhajeckim oraz jego najbliższej okolicy.

bottom of page