top of page

Cmentarz

    Obecny cmentarz powstał w połowie XIX w. i nie był pierwszym jaki znajdował się na terenie wsi. Spoczywają na nim zarówno Polacy jak i Ukraińcy, bez żadnego podziału i różnicy. Zachowane do dzisiaj nagrobki pochodzą głównie z okresu przedwojennego i przedstawiają zmienną wartość artystyczną. Są wśród nich zdobione postumenty z figurami świętych, wykonane z piaskowca krzyże, Maryjki oraz żeliwne odlewy. Pomiędzy kamiennymi nagrobkami z rzadka można zauważyć krzyże drewniane, które jednak z pewnością były kiedyś częstsze bo nie wszystkich było stać na kamienny pomnik. Drewno ze względu na mniejszą trwałość materiału szybciej niszczało więc krzyże się przewracały i bezpowrotnie ginęły. Stan zachowania cmentarza można ocenić jako stosunkowo dobry bo w porównaniu z wieloma innymi nekropoliami wciąż można na nim dostrzec wiele śladów po dawnych mieszkańcach wsi. Dziś jest on już nieużytkowany jednak w ostatnich latach wielokrotnie organizowane było sprzątanie połączone z karczowaniem pokrywających go zarośli. Cmentarz jest symboliczną i chyba najważniejszą pamiątką po przedwojennej Białokrynicy, a zarazem obowiązkowym przystankiem dla osób odwiedzających rodzinne strony swoich krewnych.

bottom of page