top of page

Okiem artysty - Wojciech Grabowski

      Wojciech Grabowski (1850-1885) był rysownikiem, ilustratorem i akwarelistą urodzonym się w Zwierzyńcu koło Krakowa, zmarł we Lwowie. Był studentem Akademii Sztuk Pięknych w Monachium oraz krakowskiej Szkoły Rysunku i Malarstwa. W wielu swoich pracach ukazywał świat galicyjskiej wsi i różne aspekty z jej codziennego życia.

bottom of page