top of page

Okiem fotografa - Alfred Silkiewicz

     Latem 1887 r. w Tarnopolu odbyła się regionalna wystawa etnograficzna, której pomysłodawcą był hr. Włodzimierz Dzieduszycki. Zaprezentowano na niej przedmioty codziennego użytku, narzędzia oraz różnego rodzaju sprzęty gospodarcze, a w parku zbudowano kilka wiejskich chat podolskich. Fotograf Alfred Silkiewicz wykonał wówczas serię zdjęć mieszkańców różnych części województwa tarnopolskiego w ich tradycyjnych strojach. Łącznie uwiecznił typy etnograficzne z 37 powiatów i 49 wiosek dzięki czemu możemy mieć wyobrażenie jak wyglądali mieszkańcy tych ziem w połowie XIX w. i wcześniej. Trzeba jednak pamiętać, że stroje widoczne na fotografiach są raczej odświętne i w codziennym życiu wyglądały mniej ozdobnie.

bottom of page