top of page

Metryka Franciszkańska 1820 r.

     Metryka Franciszkańska to kolejny, kompleksowy i bardzo dokładny spis mieszkańców stworzony do celów podatkowych opracowany w kolejnym pokoleniu przez władze austriackie. Podobnie jak Metryka Józefińska z końca XVIII w., zawiera on nie tylko wykaz mieszkańców danej wsi czy miasta, ale dodatkowo spis gruntów poszczególnych gospodarzy, dokładną ich powierzchnię i położenie oraz informację o sposobie ich użytkowania. Oryginały Metryki Franciszkańskiej znajdują się w Archiwum we Lwowie. 

Tab. 4. Mieszkańcy Białokrynicy spisani w Metryce Franciszkańskiej 1820 r. wraz z wielkością posiadanego gospodarstwa.

bottom of page