top of page

Metryka Józefińska 1787 r.

      Metryka Józefińska to kompleksowy i bardzo dokładny spis mieszkańców stworzony do celów podatkowych przez władze austriackie po pierwszym rozbiorze Polski. Zawiera on nie tylko wykaz mieszkańców danej wsi czy miasta, ale przede wszystkim spis działek poszczególnych gospodarzy, dokładną ich powierzchnię i położenie oraz informację o sposobie ich użytkowania. Oryginały Metryki Józefińskiej znajdują się w Archiwum we Lwowie. 

Tab. 3. Mieszkańcy Białokrynicy spisani w Metryce Józefińskiej 1787 r. wraz z wielkością posiadanego gospodarstwa.

bottom of page