top of page

Podhajce na starej fotografii

    Podhajce jako najbliższe miasto i zarazem centrum powiatu, odgrywało dla mieszkańców Białokrynicy istotną rolę w całej swojej historii, znajdowały się tu siedziby różnych instytucji państwowych, sąd, poczta, notariusz jednak przede wszystkim były one centrum życia duchowego i materialnego zarazem. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy aż do 1904 r. był najbliższą świątynią katolicką obrządku rzymskiego dla miejscowych i okolicznych Polaków. Podhajce były też miejscem cotygodniowego targu na który schodzili się i zjeżdżali mieszkańcy całego powiatu. W czwartek wielu białokryniczan szło kilka kilometrów piechotą przez gminne pastwisko zwane Tłoką by na targu kupić potrzebne im rzeczy lub sprzedać z zyskiem własne produkty. Podhajce były też oknem na świat bo od końca XIX w. można było stąd wyruszyć koleją do Brzeżan, Lwowa czy Stanisławowa. W reszcie w okresie zagrożenia mogły stanowić miejsce schronienia przed nocnymi napadami banderowców.

bottom of page