top of page

Spis parcelantów 1922 r.

     W 1920 r. polski sejm uchwalił ustawę dotyczącą reformy rolnej w kraju. Zakładała ona podział większości ziemi państwowej, kościelnej oraz majątków prywatnych pomiędzy ludność wiejską. Echa tych wydarzeń można znaleźć również w starych dokumentach dotyczących Białokrynicy. Cześć mieszkańców nabyło wówczas działki powstałe w wyniku parcelacji dóbr hr. Marii ze Skórzewskich Ogińskiej z pobliskiej Ogińszczyzny. Warto w tym miejscu dodać, że hrabina już wcześniej rozdysponowała część swojej ziemi na rzecz żołnierzy Wojska Polskiego. Spośród mieszkańców Białokrynicy jako darowiznę za zasługi wojenne działkę otrzymał Franciszek Rybiński.

Materiały ze zbiorów p. Janiny Bratuś.

bottom of page