top of page

Spis Wyborców 1861 r.

      W poniższym spisie figuruje 129 gospodarzy białokrynickich, który byli upoważnieni do głosowania w wyborach do sejmu galicyjskiego. Kolejność zapisu uzależniona była od wielkości posiadanego gospodarstwa więc w pierwszej kolejności zapisani zostali najbardziej majętni mieszkańcy. Powierzchnia gospodarstwa podawana była w morgach i sążniach (1 morga to 0,56 ha), a więc pierwszy z zapisanych gospodarzy Gabriel (Hawryło) Praczuk posiadał łącznie około 19 ha pola. W czwartej kolumnie podany został numer domu każdego z głosujących. Należy zwrócić uwagę, że wiele nazwisk zawartych w spisie ma zniekształconą formę co wynikało najprawdopodobniej z tego, że urzędnik prowadzący spis, był pochodzenia austriackiego. Oryginalny spisy wyborców z 1861 r. znajdują się w Archiwum w Krakowie na ulicy Siennej. 

bottom of page