top of page

Spis wyborców 1930 r.

1.jpg

      W przeciwieństwie do spisu z roku 1861, w dokumencie wyborczym do polskiego sejmu z 1930 r. nie podawano już informacji o wielkości posiadanego gospodarstwa, natomiast określono zawód oraz wiek każdego z uprawnionych do głosowania. Warto zauważyć, że w Polsce w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych krajów europejskich, od 1918 r. w głosowaniach brały również udział wszystkie dorosłe kobiety. Oryginał spisu wyborców z 1930 r. znajduję się w Archiwum w Tarnopolu. Dzięki uprzejmości p. Michajła Stulkowskiego mogłem go opracować i umieścić na stronie. Jest to w zasadzie kompletny spis pełnoletnich mieszkańców wsi i tym samym kolejne, cenne źródło badań historii, w którym wielu z nas może znaleźć swoich dziadków, a może nawet rodziców.

 

Uwaga. W okresie międzywojennym zmieniona została numeracja domów więc w roku 1930 nie jest ona już zgodna z numeracją używaną we wcześniejszych spisach oraz metrykach kościelnych.

Tab. 7. Zestawienie mieszkańców wsi na podstawie spisu wyborców z roku 1930.

bottom of page