top of page

W niedalekim sąsiedztwie

      Przeważająca część prezentowanych tu zdjęć pochodzi z okresy I wojny światowej i powstała dzięki austriackim żołnierzom przebywającym na froncie wschodnim. Wielu z nich, było w tych stronach po raz pierwszy w związku z czym przy wielu okazjach fotografowali się oni na tle zabudowań, z miejscową ludnością czy też podczas działań zbrojnych. Materiały te dosyć niespodziewanie po upływnie wieku nabrały dużej wartości etnograficznej dla poznania lokalnej architektury, sposobu ubioru lokalnej ludności i ogólnego charakteru życia. Poza tym często fotografie wykonane przez żołnierzy są pierwszą dokumentacją jaka kiedykolwiek powstała w danej wsi. 

bottom of page