top of page

Spis wiernych obrządku rzymskiego i greckiego z 1763 r.

     Ciekawym źródłem badań genealogicznych są spisy parafian lub inaczej spisy wiernych. Szczególną wartość mają one w przypadku braku ksiąg metrykalnych z danego okresu i stanowią ich uzupełnienie. Dla Białokrynicy zachował się jeden tego typu dokument spisany w 1763 r. przez parocha grekokatolickiej cerkwi, Bazylego Woronicza. Z uwagi na brak kościoła, duchowny ten odpowiedzialny był za spisanie zarówno swoich wiernych uczęszczających do cerkwi jak i osób wyznania łacińskiego oficjalnie przynależących do parafii podhajeckiej. Trudno powiedzieć z jakiego powodu, jednak spis osób polskiego pochodzenia jest w znacznej mierze niekompletny ponieważ nie zawiera nazwisk większości mieszkających wówczas w Białokrynicy rzymokatolików, którzy odnotowani są we wcześniejszych księgach kościelnych. Dodatkowo, wykaz wiernych spisany jest w języku starocerkiewnym, który różni się zdecydowanie od typowej cyrylicy co bardzo utrudnia jego odczyt. Fakty te nie zmniejszają jednak wartości źródła, chociażby z uwagi na bardzo odległą datę jego powstania. Dokument ten pochodzi ze zbiorów p. Mykoły Dziubinskiego i może być udostępniony dzięki jego uprzejmości.

bottom of page